documentaireZuster in ruste
Veghel 2009

Het klooster van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods in Veghel, is nu een klooster...

Campagne vrijwilligerswerk
Uden 2009

Er zijn vele manieren waarop mensen vrijwilligerswerk kunnen doen. Het zijn kansen om je onbaatzuchtig in te zetten voor de medemens...

Schuldig Landschap
2008

Bermmonumenten als rouwplek en gedenkteken.

Miet Maveau
Vught 2010


De kinderen van Inti Huahuacuna
Peru 2012

In 2012 ben ik wederom in Cusco geweest om als vrijwilligster met de kinderen van Inti Huahuacuna te werken. Een aantal van hen heb ik thuis bezocht...

Mensen
Vanaf 2006