documentaireZuster in ruste


Het klooster van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods in Veghel, is nu een klooster...

Campagne vrijwilligerswerk


Er zijn vele manieren waarop mensen vrijwilligerswerk kunnen doen. Het zijn kansen om je onbaatzuchtig in te zetten voor de medemens...

Schuldig Landschap


Bermmonumenten als rouwplek en gedenkteken.

Miet MaveauDe kinderen van Inti Huahuacuna


In 2012 ben ik wederom in Cusco geweest om als vrijwilligster met de kinderen van Inti Huahuacuna te werken. Een aantal van hen heb ik thuis bezocht...

Mensen