documentaireZuster in ruste


Het klooster van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods in Veghel, is nu een klooster met vooral bejaarde zusters.

De zusters, die in 37 verschillende plaatsen in Nederland hun werkzaamheden hadden, hebben ook in hun missiegebieden in het buitenland hun sporen verdiend in de zorg voor armen, minderbedeelden en zieken, en ook in het onderwijs.

Ik kreeg belangstelling voor het leven van de zusters, temeer omdat kloosterordes in de media vaak worden afgeschilderd als oubollig en niet van deze tijd. Dit was zeker niet mijn indruk en ervaring na mijn bezoek aan het klooster. Juist de sociaal-maatschappelijke betrokkenheid, de openheid en de dialoog met de huidige, moderne maatschappij viel mij op. Ook nu de zusters de gepensioneerde leeftijd hebben bereikt, zijn ze nog zeer actief en betrokken bij de medemens.

Zuster Geertrudis Zwetsloot, 75 jaar, is een van deze zusters. Tweeentwintig jaar is zij actief geweest als docente catechese binnen het beroepsonderwijs en daarna 11 jaar, tot haar pensionering, als Pastoraal werkster in de Sint Lambertusparochie in Veghel. Ik heb Zuster Geertrudis in haar dagelijkse activiteiten mogen volgen.

Een "Zuster in ruste", maar nog altijd zeer actief en zeker van deze tijd.

Terug