portretStichting Inti Huahuacuna


In de stad Cusco leven en werken duizenden kinderen op straat, zonder enige vorm van bescherming door volwassenen. Door het verkopen van spulletjes op straat voorzien zij in het dagelijkse levensonderhoud van de gezinnen waarin zij wonen. Hun toestand is zorgwekkend. Dagelijks vangt Inti Huahuacuna gemiddeld 80 kinderen op. Ze biedt een veilig onderdak en ondersteunende leer- en spelactiviteiten, om te voorkomen dat de kinderen afglijden naar een definitief leven op straat. De honger van de kinderen is groot en het ontbreekt hen aan medische zorg. Daarnaast zijn de ouders niet in staat om de scholing voor de kinderen te betalen.

Uit donaties biedt Inti Huahuacuna de kinderen een maaltijd aan, laat zij hen onderwijs volgen, en in de bibliotheek worden ze begeleid bij het maken van hun huiswerk. Het handenarbeid- en spelletjeslokaal en het sportveldje zorgen ervoor dat de kinderen kunnen spelen, even echt kind kunnen zijn, zonder de zorgen van alledag. De opvang betekent voor de kinderen een warm 'thuis'. Hierdoor biedt Inti Huahuacuna zekerheid en een toekomst aan deze kinderen en maakt zij voor hen het verschil tussen leven en overleven. Want elk kind verdient gelijke kansen, waar ook ter wereld.

Al jaren voel ik me sterk betrokken bij Stichting Inti Huahuacuna en vorig jaar heb ik het project in Peru bezocht, om er enkele weken vrijwilligerswerk te doen.

Terug